head-wadnumpu-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)
วันที่ 1 มีนาคม 2021 10:30 PM
head-wadnumpu-min
โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีกับคณะศรศิลป์นาฏมวยไทยโรงเรียนวัดน้ำพุ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ “วัฒนคุณาธร”จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม

แสดงความยินดีกับคณะศรศิลป์นาฏมวยไทยโรงเรียนวัดน้ำพุ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ “วัฒนคุณาธร”จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม

คุณครูสุรเชษฐ์ กาญจนศิลป์ และคุณครู อัครพงษ์ พรมจรรย์ ผ […]

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4