head-wadnumpu-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)
วันที่ 27 กันยายน 2022 10:37 PM
head-wadnumpu-min
โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » แสดงความยินดีกับ ครูนฤชา สายหมี ได้เข้ารับรางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2563

แสดงความยินดีกับ ครูนฤชา สายหมี ได้เข้ารับรางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2563

อัพเดทวันที่ 7 พฤศจิกายน 2020

โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานกินแบ่งสงเคราะห์54) ขอแสดงความยินดีกับ ครูนฤชา สายหมี ได้เข้ารับรางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2563 และคุณครูอังค์สร กฤตนันท์ ได้รับเกียรติบัตรผลการทดสอบ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4