head-wadnumpu-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)
วันที่ 1 มีนาคม 2021 11:53 PM
head-wadnumpu-min
โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » ร่วมการแสดงผลงานในโครงการ “การแสดงผลงานทางวิชาการ ที่เป็นเลิศ (Best Practices)”

ร่วมการแสดงผลงานในโครงการ “การแสดงผลงานทางวิชาการ ที่เป็นเลิศ (Best Practices)”

อัพเดทวันที่ 7 พฤศจิกายน 2020

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๔) ได้รับเกียรติจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ให้เข้าร่วมการแสดงผลงานในโครงการ “การแสดงผลงานทางวิชาการ ที่เป็นเลิศ (Best Practices) สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ร. ๑๐ ด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ณ ห้องประชุมปียราชา โรงเรียนบญจมราชูทิศราชบุรี อำภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ภายในงานมีการแสดงผลงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดน้ำพุดังนี้
๑. การแสดงผลงาน ๙ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และการแสดงโชว์นาฏมวยไทย
๒. การแสดงผลงานรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Awards ด้านครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๓. โครงงานอาชีพวุ้นลำไยแฟนซี ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ จากกิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙
๔. โครงการบ้านนักวิทยสศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๖
๕. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
27

ส.ต.อ ไพรฑูรณ์ เฉลิมดิษฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำพุ

อัพเดทล่าสุด

กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ในเดือนพฤศจิกายน 2563

กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ในเดือนพฤศจิกายน 2563

ตัวแทนจาก บริษัท บิ๊ค เคมีคอล จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ ชุด

ตัวแทนจาก บริษัท บิ๊ค เคมีคอล จำกัด ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาคคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ ชุด

รับการนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดย ดร.จันทนา นนทิกร และ อ.สุรพงษ์ นนทิกร ผู้นิเทศอาสาจากมูลนิธิยุวพัฒน์

รับการนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม โดย ดร.จันทนา นนทิกร และ อ.สุรพงษ์ นนทิกร ผู้นิเทศอาสาจากมูลนิธิยุวพัฒน์

ให้ความรู้และแนะแนวด้านอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับ ปวช

ให้ความรู้และแนะแนวด้านอาชีพ และการศึกษาต่อในระดับ ปวช

แสดงความยินดีกับคณะศรศิลป์นาฏมวยไทยโรงเรียนวัดน้ำพุ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ “วัฒนคุณาธร”จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม

แสดงความยินดีกับคณะศรศิลป์นาฏมวยไทยโรงเรียนวัดน้ำพุ คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ “วัฒนคุณาธร”จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม

Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4