head-wadnumpu-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)
วันที่ 15 กรกฎาคม 2024 3:44 PM
head-wadnumpu-min
โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » ร่วมการแสดงผลงานในโครงการ “การแสดงผลงานทางวิชาการ ที่เป็นเลิศ (Best Practices)”

ร่วมการแสดงผลงานในโครงการ “การแสดงผลงานทางวิชาการ ที่เป็นเลิศ (Best Practices)”

อัพเดทวันที่ 7 พฤศจิกายน 2020
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๕๔) ได้รับเกียรติจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ให้เข้าร่วมการแสดงผลงานในโครงการ “การแสดงผลงานทางวิชาการ ที่เป็นเลิศ (Best Practices) สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ร. ๑๐ ด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓” ณ ห้องประชุมปียราชา โรงเรียนบญจมราชูทิศราชบุรี อำภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
ภายในงานมีการแสดงผลงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนวัดน้ำพุดังนี้
๑. การแสดงผลงาน ๙ ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และการแสดงโชว์นาฏมวยไทย
๒. การแสดงผลงานรางวัลอันทรงคุณค่า OBEC Awards ด้านครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
๓. โครงงานอาชีพวุ้นลำไยแฟนซี ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ จากกิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙
๔. โครงการบ้านนักวิทยสศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๖
๕. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๙
กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4