head-wadnumpu-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)
วันที่ 25 มกราคม 2022 11:07 AM
head-wadnumpu-min
โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)
หน้าหลัก » นานาสาระ » ธรรมชาติ ความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับกฎแห่งธรรมชาติ

ธรรมชาติ ความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับกฎแห่งธรรมชาติ

อัพเดทวันที่ 2 พฤศจิกายน 2021

ธรรมชาติ คือความเชื่อมโยงโดยธรรมชาติ จำเป็น และมั่นคงของการเคลื่อนที่ของสสาร ตราบใดที่กฎหมายที่สอดคล้อง กับเงื่อนไขวัตถุประสงค์มีกฎนี้ หน้าที่ของกฎนั้นไม่แปรผัน มิฉะนั้น กฎหมายนี้จะล้มเหลว กฎหมายต่างๆ ไม่แทรกแซง ซึ่งกันและกัน เจตจำนงของมนุษย์ ก็เปลี่ยนกฎของสังคมก็เช่นกัน กฎแห่งธรรมชาติ หมายถึง ความเชื่อมโยงโดยธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ของการเคลื่อนไหว

การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาของสิ่งต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์ เรียกอีกอย่างว่า กฎแห่งธรรมชาติ ตามการตีความของกฎแห่งธรรมชาติ หมายถึง กฎที่มีอยู่ในสิ่งที่เป็นกลางในธรรมชาติ นั่นคือความเชื่อมโยงโดยธรรมชาติ จำเป็น และมั่นคงของการเคลื่อนไหวของสสาร มีความเที่ยงธรรม ที่ไม่ขึ้นกับเจตจำนงของมนุษย์ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง สร้างหรือทำลายโดยมนุษย์ และอาจนำไปใช้ได้

ธรรมชาติ

สามารถดึงเอาผลจากกิจกรรมภาคปฏิบัติของผู้คน และไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผลประโยชน์ของชั้นเรียน มีกฎประมาณสองประเภท ที่เปิดเผยโดยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติสมัยใหม่กล่าวคือ กฎของการกำหนดแบบกลไก และกฎของสถิติ กฎแห่งธรรมชาติได้อธิบายไว้อย่างสมบูรณ์ในบทเรียน วิถีแห่งธรรมชาติ การจำแนกประเภทปกติ ความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับกฎแห่งธรรมชาติ พัฒนาด้วยการพัฒนาของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ในสมัยโบราณ ความเข้าใจนี้เป็นสัญชาตญาณ และในยุคปัจจุบันมีลักษณะของกลไก ในยุคปัจจุบัน ความเข้าใจของมนุษย์เกี่ยวกับกฎแห่งธรรมชาติ ไม่เพียงแต่เอาชนะความโดดเดี่ยว และความโดดเดี่ยวของสมัยโบราณ และสมัยใหม่เท่านั้น แต่ยังขยายและลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกด้วย กฎหมายที่เปิดเผยโดยวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ สมัยใหม่ สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภท ดังนี้

กฎแห่งการกำหนดทางกล ตามกฎหมายนี้ สถานะของระบบวัสดุในแต่ละช่วงเวลา จะถูกกำหนดโดยสถานะเริ่มต้น และเงื่อนไขขอบเขตของระบบในค่าเดียว กฎไดนามิกที่แสดงออกโดยสมการเชิงอนุพันธ์เชิงบูรณาการ เป็นการแสดงให้เห็นโดยทั่วไปของกฎนี้ และการแก้ปัญหานั้น ถูกกำหนดโดยเงื่อนไขเริ่มต้น และเงื่อนไขขอบเขตของระบบอย่างไม่ซ้ำกัน

สถิติกฎข้อนี้เป็นคุณลักษณะที่สำคัญของระบบ ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบจำนวนมาก และองค์ประกอบเดี่ยวใดๆ ในระบบยังคงเป็นไปตามกฎของการกำหนดเชิงกลไก สมการฟิสิกส์ทางสถิติเป็นการแสดงให้เห็นโดยทั่วไปของความสม่ำเสมอนี้ และการแก้ปัญหานั้นขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยทางสถิติของการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกัน ของแต่ละองค์ประกอบของระบบในช่วงเวลาเริ่มต้น

มีความเข้าใจที่แตกต่างกันสองประการ เกี่ยวกับลักษณะทางสถิติของกลศาสตร์ควอนตัม มีคนคิดว่า สถิติของกลศาสตร์ควอนตัมเป็นพฤติกรรมของระบบควอนตัม และอนุภาคขนาดเล็กมาก ไม่มีพฤติกรรมสุ่ม นักฟิสิกส์ส่วนใหญ่มีความเข้าใจอีกอย่างหนึ่ง พวกเขาเชื่อว่า แม้ว่าสถานะควอนตัมของระบบจุลทรรศน์ทางกลควอนตัม จะให้ผลรวมของการวัดที่สังเกตได้อย่างเป็นกลาง ของพฤติกรรมแต่ละอย่างที่เป็นไปได้

สถิติของกลศาสตร์ควอนตัมแสดงให้เห็นในการทำงานร่วมกันของอนุภาคตัวเดียวกับเครื่องมือ ขณะนี้มีการค้นพบแล้วว่า สมการเชิงอนุพันธ์ส่วนใหญ่ของระบบกลไกที่ซับซ้อน ไม่สามารถรวมเข้าด้วยกันได้ สมการเหล่านี้มีการสุ่มโดยธรรมชาติ นั่นคือพฤติกรรมของระบบที่อธิบายโดยสมการนี้ ไม่สามารถกำหนดได้อย่างเฉพาะเจาะจงโดยเงื่อนไขเริ่มต้น ดังนั้น บางคนจึงคิดว่า นี่เป็นกฎสุ่มโดยธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างจากกฎแห่งการกำหนดทางกล และกฎของสถิติ

กฎเศรษฐกิจอยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติ มาร์กซ์กล่าวว่า กฎของธรรมชาติมีเพียงไม่ยกเลิกการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้ ในสภาพที่ทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน แต่รูปแบบของกฎหมายเหล่านี้ยืนยัน จากดั้งเดิมที่จะพูดว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติสังคม กฎหมายเศรษฐกิจเป็นวงกว้างรวมตัวกันของ กฎแห่งธรรมชาติในสังคมมนุษย์ มนุษย์อาศัยอยู่ในโลกธรรมชาติ แน่นอนกฎหมายทางเศรษฐกิจมีความเป็นอิสระญาติของพวกเขา

แต่พวกเขาอยู่ภายใต้พื้นฐานและ จำกัด โดยกฎของธรรมชาติ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์เท่านั้น ที่สามารถดำเนินการต่อไปตามกฎหมายธรรมชาติ ในขั้นตอนนี้ สังคมมนุษย์ได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจความรู้ และอารยธรรมนิเวศวิทยาแล้ว ภายใต้ถนนอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม ความต้องการธรรมชาติของอุตสาหกรรมการผลิตได้ ทำให้โลกเต็มไปด้วยหลุม นำไปสู่ปัญหาทางนิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง

พลังแห่งธรรมชาติกระตุ้นมนุษยชาติให้ตื่นขึ้น จำเป็นต้องปรับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ พัฒนาผลิตภาพทางนิเวศวิทยา ด้วยผลประโยชน์ที่ครอบคลุมเป็นเป้าหมาย และสำรวจเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับมนุษย์ และธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน สถานการณ์ที่เป็นรูปธรรมที่น่าสยดสยอง ยังกระตุ้นให้การวิจัยทางเศรษฐกิจไม่เพียงแต่ทำความเข้าใจ และควบคุมกฎหมายเศรษฐกิจเท่านั้น

แต่ยังต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความสัมพันธ์ ระหว่างสังคมเศรษฐกิจกับธรรมชาติ ให้ความสนใจ และปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติมากขึ้น ตลอดจนสำรวจกฎหมาย วิธีการ และการสร้างระบบ ของการพัฒนาที่ยั่งยืน นักเศรษฐศาสตร์ต้องฝ่าฟันความคิดที่ตายตัว และเปิดขอบเขตทฤษฎีใหม่นี้ สามารถอธิบายเป็นปลดปล่อยอุดมการณ์ในการวิจัยเศรษฐศาสตร์

การเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆ การเชื่อมต่อที่สำคัญ กฎหมายใดๆ เป็นพื้นฐานภายใน และเชื่อมโยงที่สำคัญของสิ่งต่างๆ ตัวอย่างเช่น กฎหมายของแรงโน้มถ่วงเผยให้เห็นความสัมพันธ์ที่สำคัญ ระหว่างสิ่งที่กฎหมายเป็นระยะๆ เผยให้เห็นองค์ประกอบของคุณสมบัติทางเคมีของอะตอมธรรมชาติระหว่างการติดต่อ สัมพันธ์ของการผลิต และผลผลิตเงื่อนไขในการปรับตัวกฎหมาย ที่จะเปิดเผยสารของการผลิตเนื้อหาและธรรมชาติติดต่อ

การเชื่อมต่อที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ กฎหมายใดๆ เป็นกระแสที่สิ่งต่างๆ จะต้องเป็นเช่นนั้นและแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น สังคมมนุษย์ย่อมจะพัฒนาจากระดับต่ำรูปแบบทางสังคม ไปยังระดับสูงรูปแบบทางสังคม ถอยหลังคดเคี้ยวชั่วคราวไม่สามารถเปลี่ยนแนวโน้มทั่วไปของความคืบหน้าประวัติศาสตร์ การเชื่อมต่อที่เสถียร กฎหมายใดๆ เป็นคนธรรมดาสามัญที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ที่คล้ายกัน และมีเสถียรภาพการเชื่อมต่อที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ที่มีสีสัน

ความมั่นคงของกฎหมายคือ การทำซ้ำแบบสัมพัทธ์ ตราบใดที่เป็นไปตามเงื่อนไข กฎหมายบางฉบับจะทำงานซ้ำๆ กฎหมายคุณสมบัติ กฎแห่งธรรมชาตินั้นมีความเที่ยงธรรม โดยไม่ขึ้นกับเจตจำนงของมนุษย์ และมนุษย์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง สร้าง หรือทำลายกฎแห่งธรรมชาติตามอำเภอใจได้ มนุษย์สามารถใช้ร่างกาย และเครื่องมือทางวัตถุ เพื่อกระทำต่อโลกของวัตถุ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในโลกธรรมชาติ

และตั้งใจริเริ่ม ควบคุม และควบคุมวัตถุทางกายภาพ พลังงาน และกระบวนการข้อมูลในโลกธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดผลกระทบหลายอย่างรวมกัน กฎหมายที่เป็นกลาง ทำการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน หรือรักษาความมั่นคงที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน นี่คือความคิดริเริ่มตามอัตวิสัยที่อิงจากกฎหมายวัตถุประสงค์ กระบวนการที่มนุษย์ใช้กฎแห่งธรรมชาติในการเปลี่ยนแปลงโลกที่มีวัตถุประสงค์นั้นยังอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของการปฏิบัติ และระดับทางสังคมของมนุษย์

และมีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับกฎหมายของสังคม ดังนั้น ในการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ จึงมักจะต้องใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์เทคนิค และสังคมศาสตร์ เพื่อทำการวิจัยอย่างเป็นระบบและครอบคลุม มีความเชื่อมโยงและความแตกต่างบางอย่างระหว่างกฎแห่งธรรมชาติ และกฎหมายของสังคม

อ่านต่อได้ที่ >>  เครือข่าย การสื่อสารไร้สายของบริษัทและองค์กรในปัจจุบัน

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook

นานาสาระ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4