head-wadnumpu-min
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)
วันที่ 15 กรกฎาคม 2024 2:26 PM
head-wadnumpu-min
โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์54)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ในเดือนพฤศจิกายน 2563

กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ในเดือนพฤศจิกายน 2563

อัพเดทวันที่ 7 พฤศจิกายน 2020
กำหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
ในเดือนพฤศจิกายน 2563
➡️ 2-4 พฤศจิกายน : สอบปลายภาคเรียนที่ 1
➡️ 5-6 พฤศจิกายน : สอบซ่อม (สำหรับนักเรียนที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์)
➡️ 9-13 พฤศจิกายน : สัปดาห์กีฬาภายใน
➡️ 16-17 พฤศจิกายน : เริ่มการแข่งขันกีฬาภายใน
➡️ 18 พฤศจิกายน : พิธีเปิดกีฬาภายในและแข่งขันกรีฑา
➡️ 19 พฤศจิกายน : วันเรียนชดเชย (นักเรียนมาโรงเรียน)
❌20 พฤศจิกายน : วันปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
⭕️ 1 ธันวาคม 2563 : วันเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
⚠️ หมายเหตุ : นักเรียนทุกคนมาโรงเรียนจนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบทางเพจ โรงเรียนวัดน้ำพุ ต่อไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4